Betalningsvillkor

BetalningsvillkorCOLLECTOR-FAKTURA

Du har 14 dagars betaltid. Om du betalar hela summan innan sista datumet på fakturan, skapas inget kontoavtal. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Collector behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Vid köp per faktura tillkommer en fakturaavgift med 49 SEK per faktura(innehåller moms). All fakturering sköts av Collector. Mer information om Collector hittar du här: www.Collector.se eller vår kundtjänst: här


Förutsättningar för Collector faktura.

- Du måste ha fyllt 18 år.
- Du får inte ha betalningsanmärkningar.
- Du får inte ha obetalda fakturor hos Collector.
- Din adress bör stämma överens med din angivna adress hos befolkningsregistercentralen. Om särskilda villkor föreligger kan ev hänsyn tas till detta.


Hur köper man?

Registrera dina personliga uppgifter vid kassan.
Vid köp godtar du att det görs en kreditprövning.
Fakturan får du hemskickad tillsammans med din order.
Betaltid för fakturan är 14 dagar efter köp. Om särskilda villkor förekommer kan ev hänsyn tas till detta.
Om du inte betalar din faktura inom angiven tid, skickar Collector en påminnelse.
För påminnelsen tar Collector en påminnelseavgift om 60,00 samt dröjsmålsränta om 25,00 %.