Jerone Group Oy:s integritetspolicy

Jerone samlar in information om sina kunder och användare av sin webbutik i syfte att ge sina kunder bästa möjliga upplevelse när de använder sina tjänster. Kunddata används bland annat för att tillhandahålla en säker tjänst och för att förbättra kvaliteten på kundservice och onlinebutiken.

Jerone respekterar sina kunders integritet och kommer endast att använda den personliga information som samlas in för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Jerone kommer inte att sälja eller dela sina kunders information för andra ändamål än de som anges i avsnitt 7 i denna sekretesspolicy.


Personuppgiftsansvarig:

Jerone Group Oy (organisationsnummer: 2381931-8)

Kontaktinformation:
Sulapuronkatu 1
33700 Tammerfors

Kontaktuppgifter för frågor som rör registret:

Tel. 0408280202
E-post: kundtjänst (at) jerone.fi


Namn på registret

Jerone kundregister

Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de fördefinierade ändamål som anges nedan:

Datainnehåll i registret

Kundkontakt och beställningsinformation: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress. Möjlighet att skicka marknadsföringsmeddelanden till kunden, förutsatt att kunden har gett sitt uttryckliga samtycke till detta när han/hon skapar sitt kundkonto. Information om kundbeställningar, leveranser och returer.

Vanliga datakällor

Kontakt- och kunduppgifterna i registret erhålls i början av kundrelationen och under kundrelationens gång från ändringar som kunden gör till den registeransvarige. En kundrelation etableras när en kund skapar domännamn för en onlinebutik eller beställer produkter. En opt-out för marknadsföring väljs vid registreringen. Kunden kan ändra sin opt-out i ett senare skede.

Utlämnande av information

Vi överför viss nödvändig information till tredje part för att uppfylla våra skyldigheter i samband med leverans av beställningar. Dessa tredje parter inkluderar:

Vid behov kommer vi också att lämna ut information på begäran av offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag.


Principer för skydd av register

Kundregistret förs i elektronisk form. Åtkomst till systemet som innehåller kunddata och rätten att ändra kunddata är begränsad till särskilt utsedda anställda hos den registeransvarige.


Övrigt:
Som en allmän regel kommer personuppgifter att behandlas så länge som kundrelationen är i kraft. Kunder som har anmält sig kommer att få ett nyhetsbrev via e-post, som kan avbrytas genom att klicka på avbeställningsknappen i slutet av brevet. Prenumeranten på vårt nyhetsbrev kan själv avregistrera sig via en länk i varje nyhetsbrev vi skickar ut. Kunden kan begära att personuppgifter som rör honom/henne anonymiseras eller raderas från våra register. Vissa uppgifter kan vara föremål för rättsliga skyldigheter för längre lagring (t.ex. bokföringslagen och konsumentskyddslagen).